Česká společnost kreativního myšlení, z.s.

... pro ty z nás, kdo si rádi hrají a hledají nové přístupy ...

Členství

Členský příspěvek pro všechny typy členství je:

  • 100,- Kč ročně pro jednotlivce

  • 400,- Kč ročně pro vzdělávací instituce, státní správu, neziskové organizace

  • 1000,- Kč ročně pro ostatní

Číslo účtu: 2001083820/2010 (Fio banka)

Příspěvek se vždy platí na kalendářní rok dopředu. Při vzniku členství a úhradě příspěvku po 1. září je členství platné do 31.12. následujícího roku.

 Členství v ČSKM přináší přidruženým členům a sympatizantům řadu výhod:

  • připravované online služby pro členy a sympatizanty – v současné době připravujeme

  • zejména to bude archiv českých šablon, článků, map, metodiky a výukové materiály

  • vybrané publikace ve formě myšlenkových map

  • možnost sdílet zkušenosti s ostatními členy, a to jak aktivně, tak i pasivně

Pokud máte zájem o členství či sympatizantství, prosím, kontaktujte nás emailem (RNDr. Alex Jan Vinšů nebo Ing. Miroslav Buchel). Uveďte typ členství, o které máte zájem, a případně co byste rádi nabídli ostatním členům, sympatizantům a veřejnosti.

Ideálně použijte přiložený formulář přihlášky zde.

  

Kontakt

(420) 602 683 731

vinsu@cskm.cz