Česká společnost kreativního myšlení, z.s.

... pro ty z nás, kdo si rádi hrají a hledají nové přístupy ...

Naše poslání

Posláním spolku je osvěta a vzdělávání v oblasti kreativního myšlení v užším i širším slova smyslu.

Účelem a hlavní činností spolku je:

 • rozšiřování povědomí o kreativních technikách ve společnosti,
 • podpora rozvoje využívání kreativních technik s důrazem na myšlenkové mapy,
 • vzdělávání a pořádání vzdělávacích akcí,
 • spolupráce se školami všech typů v oblasti kreativního myšlení,
 • zajištění pomůcek a vydávání tiskovin pro výuku a využití technik kreativního myšlení,
 • vytváření podmínek pro vznik a fungování komunity uživatelů kreativních technik,
 • organizování činnosti komunity a rozvoj této komunity,
 • všemi způsoby napomáhat rozvoji v oblasti kreativního myšlení na území České republiky.

Naše projekty

Momentálně se zaměřujeme na vybudování portálu pro členy a sympatizanty. Dále připravujeme pravidelná setkávání lidí, které zajímá kreativita. V budoucnu bychom rádi nabídli aktivní podporu pro školy a vzdělávací instituce.

Jak spolupracovat na našich projektech

Každý, kdo by se rád zapojil do činnosti našeho spolku, se může přidat některým z následujících způsobů:

 • stát se sympatizantem. Sympatizant má jako pasivní člen spolu právo účastnit se akcí spolku a čerpat výhody spojené s členstvím.
 • účastí v poradním grémiu spolku. Poradní grémium je poradním a koncepčním orgánem spolku. Jeho členy volí a odvolává členská schůze. Členové grémia nemusí být členy spolku.
 • stát se přidruženým členem. Tito členové nemají právo hlasovat na členské schůzi ani volit do orgánů spolku, mohou se však členské schůze účastnit a vznášet návrhy.
 • stát se členem spolku. O přijetí člena spolku rozhoduje členská schůze. Členové spolku se aktivně (finančně i osobním nasazením) podílejí na činnosti spolku.

Jak se stát členem či sympatizantem?

 

Aktuality

Pro členy a sympatizanty jsou připraveny materiály ke stažení. Více informací naleznete v mailu nebo nás kontaktujte!